බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ

අවිස්සාවේල්ල දෙහිඕටි බෞද්ධ ප්‍රාථමික පාසලේ 4 වසරේ ඉගෙනුම ලබන දැරියක් පොල්කටු ඇවීදිමේ ක්‍රියාවේ නිරත වී සිටියදී මුලින් අතට මුලින් අතට වැටී රෝහල් ගත කළ පසු මිය ගිය බව අවිස්සාවේල්ල පොලිසිය පවසයි.