(ඩයනා උදයංගනී සහ නාලක සංජීව දහනායක )
 
පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මේස මත තබා ඇති ලැප්ටොප් පරිගණක ලැබී ඇත්තේ පගාවක් ලෙස නම් පාර්ලිමේන්තුව පගා ගන්නා තත්ත්වයට පත්වූයේ කෙසේද යන්න සොයා බැලිය යුතු බව කොළඹ දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (31) පැවසීය.
 

ඔහු මේ බව පැවසුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දී ඇති ලැප්ටොප් පරිගණක පගාවක් බවටත් ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව රටේ දූෂිතම ආයතනයක් බවටත් මන්ත්‍රීවරයකු කර තිබූ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් මන්ත්‍රී නිමල් ලන්සා මහතා වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් නැගූ අවස්ථාවේ අදහස් දක්වමිනි.
 
මෙම ලැප්ටොප් ලැබී ඇත්තේ අල්ලසක් ලෙස නම් ඒවා ඉවත් කරන ලෙසද ඔහු ඉල්ලා සිටියේය.