(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)   

ඩෙංගු උණට සමාන ලක්ෂණ සහිත දරුණු වෛරස් උණක් පුත්තලම අවට පැතිරි යමින් තිබෙන බව පුත්තලම රෝහල් අධ්‍යක්ෂ සුමිත් අත්තනායක මහතා පවසයි.    

මෙම වෛරස් උණ ඩෙංගු උණට සමාන අයුරින් ශරිරයේ රුධිර පට්ටිකා ප්‍රමාණය එකවර පහත වැටිම , තද උණ , නොනවතින කැස්ස ,  වැනි රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරයි.

මෙය පුත්තලම නගරය හා අවට ගම්මාන 100 ක පමණ පැතිරි ඇත.

වෛරස් උණ රෝගීන් අධික ලෙස පැමිණීමත් සමඟ රෝහලේ පවතින ඇදන් ප්‍රමාණවත් නොවිම නිසා බංකු මත හා කොන්ක්‍රිට් ආසන තුළ ද එයට අමතරව පුටුවල අසිරුවෙන් සිටිති.

තවමත් මෙම වෛරස් හදුනා රෝගය හඳුනා නොගැනිම නිසා රෝගින් බරපතල අවධානමක සිටින බවද කියයි.