(සුරංග රාජනායක)

නාවලපිටිය පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා වහාම මාරුකරන්නැයි ඉල්ලා මහනුවර දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී හා නාවලපිටිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහනුවර නාවලපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගය හරස් කරමින් මාර්ගය මැද නිදා ගනිමින් විරෝධතාවක නිරත සිටියි. 

අද අලුයම 5.00 ආරම්භ කළ මෙම විරොධතාව දහවල් 9.30 පමණ වනතෙක් පැවැතීම නිසා එම මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනයට දැඩි බාධා එල්ල වී ඇත. 

වාහන වෙනත් මාර්ග ඔස්සේ හරවා යැවීමට පොලිසිය පියවර ගත් අතර තම ගැටළුව විසැඳීමට උසස් නිලධාරියකු පැමිණෙන තුරු තමා මාර්ගයෙන් නොනැගිටින බව මන්ත්‍රීවරයා පවසා සිටියි.