ඉන්දිකා රාමනායක

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු පරිහරනය කර නැවත බාර දී තිබු  සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථයක් තුළ තිබී රිවෝල් පිස්තෝලයක් සොයා ගත් බවත්, එය පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව සතු එකක් නොවන බවත් පොලිසිය කියයි.

මෙම සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථය කොටුව මුදල් අමාත්‍යංශ රථගාලේ නවතා තිබී ඇති අතර  මුදල් අමාත්‍යාංශයේ රියදුරකු   එය පිරිසිදු කිරීමේ දී එහි   තිබී මෙම රිවෝල්වරය හා දුම්බෝබයක් සොයාගෙන තිබිණි.

  මෙම රිවෝල්වරය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ නියෝග ලබාගෙන එහි අංකය අනුව පරීක්ෂණ පවත්වන බවද පොලිස් ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.