නීතිය හා සාමය ඇමැතිවරයා ලෙස රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා පත් කිරීමට  නියමිත බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග කියයි.

ඒ මහතා අද පෙරවරුවේ ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ඇතැයි ද එම ආරංචි මාර්ග පවසයි.