(ඩයනා උදයංගනී)

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ඉඩම් වෙත කුණු බැහැර කිරීම මැයි 1 වැනි දා සිට තහනම් කිරීමට එම අධිකාරිය තීරණය කර ඇත. යම් නගර සභාවකට, ප‍්‍රාදේශීය සභාවකට හෝ රජයේ ආයතනයකට කුණු බැහැර කරලීමට භූමියක් අවශ්‍ය වන්නේ නම් එම ආයතන සතු ප‍්‍රතිපාදනවලින් භූමියක් ලබාගැනීමට සිදුවන බව ද එම අධිකාරිය පවසයි. 

මීතොටමුල්ලට කුණු නොදමන ලෙස 2015 දෙසැම්බර් මාසයේ දී කොළඹ මනනගර සභාවට දැනුම් දුන් බවත් ඒ අනුව ඔවුන් විකල්ප ස්ථාන කිහිපයක් සොයාගත් නමුත් විරෝධතා ඇතිවීම නිසා කසල ගෙනයාමට නොහැකි වූ බවත් මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

කසල ප‍්‍රතිචක්‍රීයකරණය කිරීමේදී කසල කිලෝවකට රුපියල් 7 ත්, 10 ත් අතර මුදලක් වැය වන බව කියන අමාත්‍යවරයා එය ගෙවීමට කිසිම ආයතනයක් නොමැතිවීම කසල කළමනාකරණයේදී ගැටළුවක් වී ඇතැයි ද ඒ මහතා කියයි.