(තරිදු ජයවර්ධන)
නැගෙනහිර වෙරළ සංරක්ෂණය කිරීමට ආරම්භ කළ  වෙරළ කලාප ප‍්‍රතිෂ්ඨාපනය සහ තිරසාර කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතියේ වැඩ 95 % ක් පමණ අවසන් බව වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් බී. කේ. ප‍්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති මහතා පැවසීය.

මෙම මාසය අවසන් වන විට එහි සියලූ වැඩකටයුතු අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ද චන්ද්‍රකීර්ති මහතා කීවේය.

ව්‍යාපෘතිය සදහා මේ වන විට වැය වී ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 750 ක් බව කී ඒ මහතා ව්‍යාපෘතියට වෙන් කළ මුදලින් ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 1.3 ක්  ඉතිරි වී ඇති බව ද සදහන් කළේය. වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා එලෙස කීවේ පරිසර අමාත්‍යංශය සහ වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පොතුවිල්හි, ආරුගම්බේදී පැවැත්වූ වැඩසටනකට එක් වෙමිනි.

නැගෙනහිර වෙරළ සංරක්ෂණ වැඩසටහන ආරම්භ කරනු ලැබුවේ 2010 වසරේදී ය. මෙම වැඩසටහනට සමගාමීව නැගෙනහිර පළාතේ වෙරළ ආශ‍්‍රිත ප‍්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වර්ධනය කිරීමට ද පියවර ගත් බව ප‍්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති මහතා සදහන් කළේය.