(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

ඝාතනයට ලක්වූ ගල්ගමුවේ දළ පූට්ටුවාගේ බවට සැකකරන ගජ මුතු තුනක් සමග පුද්ගලයින් දෙදෙනකු ගල්ගමුව ආනමඩුව පාරේ පාසලක් අසල නිවසකදී අද(5) අත්අඩංගුවට ගත් බව පානදුර වලාන මධ්‍යම දූෂණ මර්දන ඒකකය කියයි.

රුපියල්  ලක්ෂ 50කට ගජ මුතු තුනක් විකිණීමට පුද්ගලයින් දෙදෙනකු ගැනුම්කරුවන් සොයන බවට පානදුර වලාන මධ්‍යම දූෂණ මර්දන ප්‍රහාරක ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ සහකාර පොලිස් අධිකාරී හේමාල් ප්‍රශාන්ත මහතාට ලද තොරතුරක් මත වැටලීම සිදුකර ඇත.