(උපාලි ආනන්ද)

වෛද්‍ය ජෝන් පුල්ලේ මහතාගේ නිවසට,වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයට, කාර්යාලයට සහ  වාහන වලට ගිනි තබා  විනාශ කර ඇත්තේ අනුරාධපුර පොලිසියේ උසස් නිලධාරීන් ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් ඒ දෙස බලාගනෙ සිටියදී බව අදාළ නඩු විභාගයේදී තහවුරු වී  ඇති බව උතුරු මැද පළාත් බද මහාධිකරණ විනිසුරු මංජුල තිලකරත්න මහතා ප‍්‍රකාශ කළේය.

එම ස්ථානයේ   සිටි පොලිස් නිළධාරින් ක‍්‍රියා කර ඇති අකාරය පුදුම සහගත මෙන්ම අතිශය කනගාටුදායක බවත් විනිසුරුවරයා පැවසීය.

ඕනෑම අපරාධයක් වැළැක්වීම සදහා තම උපරිම ශක්ති ප‍්‍රමාණයෙන් ක‍්‍රියා කිරීමේ වගකීමක් සෑම පොලිස් නිලධාරියෙක් වෙතම පැවරී ඇති බවත් අනාවරණය වන ආකාරයට මෙම අපරාධය සිදු වූ ස්ථානයේ සිටි පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් බහුතරයක් අපරාධය වැළැක්වීම සදහා අවශ්‍ය පියවර ගෙන නැති බවත් විනිසුරුවරයා අධිකරණයේදී ප්‍රකාශ කළේය.