(උඩුගම රවී ලියනගේ)


ගාල්ල දොඩන්දුව ආසන්න මුහුදේ අද  (19) සවස විශාල ටොනාඩෝවක් ඇතිවිය.


සවස 5.45 ට පමණ ඇතිවූ මෙම ටොනාඩෝව විනාඩි 15ක් පමණ පැවැති බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති. මෙම ටොනාඩෝව සමග විශාල ජල කඳක් ඉහළට යන ආකාරය ඔවුන්  සිය ජංගම දුරකතනවලින් වීඩියෝ ගතකරගෙන තිබුණි.


මෙම අවස්ථාවේදී මද සුළං තත්වයක්ද ප්‍රදේශය පුරා පැවතිණි.


මෙවන් විශාල ටොනාඩෝවක් මින් පෙර දැක නැති බව ප්‍රදේශවාසීහු පැවසුහ.