(රංජන් කස්තුරි)
 
මෙතෙක් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට සහාය දැක්වූ දකුණු පළාත් සභාවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අජිත් රාජපක්ෂ මහතා අද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ දුමින්ද දිසානායක මහත්වරුන් හමුවි පූර්ණ සහාය ලබා දෙන බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.
 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන් ඉවත්ව ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කැපවන බව ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපතිවරයාට පොරොන්දු වී තිබේ.
 
දකුණු පළාත් සභාවේ එජනිස මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් ඉදිරියේදී ජනාධිපතිවරයා හමුවීමට සූදානමින් පසුවන බව ද අජිත් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.