(නිමන්ති රණසිංහ) 
රගර් ක්‍රීඩක වසීම් තාජුඩීන් ඝාතන සිද්ධියට අදාළව සැක කටයුතු දුරකතන අංක කිහිපයක් හඳුනාගෙන ඇති බවත් එම අංක හිමි සැකසහිත පුද්ගලයින්ගේ අනන්‍යතාවය සහ ක්‍රියාකාරකම් තහවුරු කරගැනීමට රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයකින් විස්තර ලබාගෙන විමර්ශන ආරම්භ කර ඇති බවත් අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අද(8) කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් ජෙයරාම් ට්‍රොස්කි මහතා ඉදිරියේ කරුණු වාර්තා කළේය.
අනාවරණය වී ඇති සැක සහිත පුද්ගලයින්ගේ අනන්‍යතාවය සහ ක්‍රියාකාරකම් තහවුරු කරගැනීමට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන්, පුද්ගලයින් ලියපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන්, මෝටර් රථ ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හා මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයෙන් ද එම විස්තර ලබාගෙන විමර්ශන කටයුතු කරගෙන යන බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් දැන්වීය.