(ජුඩ් සමන්ත)
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබූ තේක්ක කදන් 16 ක් හොර රහසේ රැගෙන ගිය බව කියන පොලිස් සැරයන්වරයකු මාරවිල සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයා විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය. අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ දංකොටුව පොලීසියේ සේවය කරමින් සිටි පොලිස් සැරයන් වරයෙකි.
දංකොටුව පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබූ තේක්ක කදන් තොගයක් මාරවිල දිසා අධිකරණයට රැගෙන යාම සදහා පසුගිය 17 වැනිදා රැගෙන යන බව පවසා එම දැව තොගය අධිකරණයට බාර නොදී වෙනත් ස්ථානයට රැගෙන ගොස් තිබේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් හලාවත කොට්ඨාස බාර පොලිස් අධිකරීවරයාට ලැබුණු තොරතුරක් අනුව මාරවිල සහකාර පොලිස් අධිකාරී ජේ.ඒ.එස්.පියරත්න මහතා ඇතුළු නිලධාරී කණ්ඩායමක් විසින් අදාළ දැව තොගයද සමග පොලිස් සැරයන්වරයාත්  එම දැව තොගය ප්‍රවාහනයට යොදා ගත් ලොරිය සහ එය පැදවූ රියදුරුද අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදි.