(නිශාන්ත කුමාර)
මහියංගනය පගරගම්මන මාර්ගයේ මැදඔය දී වැලි ප්‍රවාහනය කළ ටිපරයකට යට වී අවුරුදු හයක දරුවකු අද (19)  සවස මිය ගොස් ඇත.
මිය ගොස් ඇත්තේ මහියංගණය දඹගොල්ල මැදඔය දුම්වත්ත පදිංචිආර් එම් ධනුක ධනංජය නැමැති මැදඔය විද්‍යාලයේ පළමු ශ්‍රේණියේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසුවෙකි.
අනතුර සිදුකිරීමෙන් පසුව ලොරි රථය නොනවත්වාම ධාවනය කර ඇති අතර රියදුරා ටිපර් රථය සමග මහියංගන පොලීසියට බාර වී ඇත.