(ඩයනා උදයංගනී)

ජාතික ළමාආරක්‍ෂක අධිකාරියේ සභාපතිනිය ලෙස සිටි ආචාර්ය නටාෂා බාලේන්ද්‍ර මහත්මිය සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ හෙයින් එහි නව සභාපතිනිය ලෙස නීතීඥ මරිනි ද ලිවේරා මහත්මිය පත්කරනු ලැබ සිටී. ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් මෙම පත්වීම කරනු ලැබ තිබේ.

පෞද්ගලික හේතුවක් මත තමන් ළමාආරක්‍ෂක අධිකාරියේ සභාපති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ බව ආචාර්ය නටාෂා බාලේන්ද්‍ර මහත්මිය ලංකාදීපය කළ විමසුමකදී පැවසුවාය. නව සභාපතිනිය ලෙස පත්කරනු ලැබ සිටින නීතීඥ මරිනි ද ලිවේරා මහත්මිය මානව හිමිකම් පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාධාරිනියක් වන අතර ව්‍යවස්ථා නීතිය හා මානව හිමිකම් නීතිය පිළිබඳ උපාධිධාරිනියක ද වේ.