ඉන්දිකා රාමනායක
 
පානදුර අළුබෝමුල්ල ප්‍රදේශයේ තිබී ගුවන් යානා කොටස් කිහිපයක් පොලිසිය සොයා ගෙන ඇත.

හිටපු ගුවන් හමුදා සාමාජිකයකුගේ නිවසක තිබි මෙම ගුවන් යානා කොටස් සොයා ගත් බව පොලිසිය කියයි.

මේවා භාවිතයෙන් ඉවත් කළ ගුවන් යානා කොටස් බවද සඳහන් වේ.

ඡායාරූප​- බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ