(මහින්ද නිශ්ශංක)


කොළඹ-මඩකලපුව දුම්රිය මාර්ගයේ වැලිකන්ද හා පූනානි අතර රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය පීලීපැනීම හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය කොළඹ සිට පොළොන්නරුව දක්වා සීමාකර ඇතැයි දුම්රිය පාලන කාර්යාලය පවසයි.


මේ අතර මඩකලපුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් අද (07) ප.ව. 5.20ට පිටත්වීමට නියමිත කොළඹ රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය හා රාත්‍රී 8.15ට පිටත්වීමට නියමිත නගරාන්තර දුම්රිය පොළොන්නරුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් ගමන් ආරම්භ කරන බව ද දුම්රිය පාලන කාර්යාලය පවසයි.


ඊයේ (06) රාත්‍රියේ අලි තිදෙනෙකු හැපීම හේතුවෙන් දුම්රිය එන්ජිම හා මැදිරි දෙකක් පීලී පැනීමට ලක් වූ අතර කොළඹ සිට පැමිණි දුම්රිය ආපදා රථය මගින් දුම්රිය එන්ජිම හා මැදිරි පීලිගත කිරීම් ආරම්භ කර ඇත.