මහේෂ් කිර්තිරත්න
 
විදේශ ශිෂ්‍යත්ව හෝ පුහුණු වැඩසටහන්වලට ප්‍රාදේශීය හා පළාත් මට්ටමින් සේවය කරන කාෂිකර්ම නිලධාරින්ට හා ගොවීන්ට අවස්ථාවන් ලබා දීමේ අරමුණින් අමාත්‍යංශයේ නිලධාරින්ට වසරකට තුන්වතාවකට වඩා විදේශ ගතවීමට අවස්ථාව ලබා නොදෙන ලෙස අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට තමන් උපදෙස් ලබාදුන් බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසිය.

 
 අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ “අපි වවලයි - අපි කන්නේ” කඩිනම් කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාන්විතය පිළිබඳව පොළාන්නරුව හා මාතලේ දිස්ත්‍රික්යේ  සිටින කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර සහ සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කෙරෙන දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙමිනි.
 
වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු අමාත්‍ය මහින්ද අමරවිර මහතා මෙසේද පැවසිය.
 
"රටේ කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් දසදහසක් පමණ ඉන්නවා. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්නවා නිලධාරින් 15000ක් විතර. ඒ වගේම ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේත් එවැනිම නිලධාරින් පිරිසක් ඉන්නවා. නමුත් අපි බැලුවොත් තවමත් අපේ රටේ වගා කළ හැකි භෝග තවමත්  පිටරටින් ආනයනය කරනවා"