(ඩී.ජී.සුගතපාල)


කරාපිටිය රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයකු සහ වාට්ටුබාර වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනෙකු අතර ඇතිවු ආරවුලක් නිසා අද(10) පෙරවරුවේ සිට රෝහලේ සායන නතර කර දමා බාහිර රෝගි අංශයද වසා දමා තිබිණි.


මේ නිසා ඈත පළාත්වල සිට සායනවලට පැමිණ සිටි රෝගින්ටද බාහිර රෝගි අංශයට පැමිණ සිටි රෝගින්ටද හිස් අතින් ආපසු යාමට සිදුවිය.


රෝහලේ වෛද්‍යවරුන්ගේ රථගාලේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු මෝටර් රථය නතර කරන ස්ථානයේ අද(10) උදෑසන වෙනත් වෛද්‍යවරන් දෙදෙනෙකු මෝටර් රථ නතරකර තිබිම නිසා උරණවු විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා එම වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනාට බැණ වැදි තිබේ.


මේ නිසා එම වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනා රාජකාරිවලින් බැහැර විමත් සමග ඔවුන් දෙදෙනාට සහාය දීම සඳහා අනෙකුත් වෛද්‍යවරුන්ද සායන වලින් සහ බාහිර රෝගි අංශයෙන්ද බැහැරව ගොස් ඇත.


 මේ නිසා දුර බැහැර සිට පැමිණි රෝගින් දැඩි අපහසුවට පත්ව ආපසු හැරි ගියේය.