තරිදු ජයවර්ධන
 
කතරගම පොලිස් ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක එස් කේ උපාලි මහතා වහාම එම ධුරයෙන් ඉවත් කර සාමාන්‍ය රාජකාරි සඳහා යොදවන ලෙස ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව පොලිස්පතිවරයාට නියෝග කළේය.
 
කතරගම පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු පැමිණිලි කිහිපයක් විමර්ශනය කිරීම ආරම්භ කළ බවත් එම පැමිණිලි සැලකිල්ලට ගෙන ඒ මහතා පොලිස් ස්ථානාධිපති ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කළ බවත් ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ ආරංචි මාර්ග කියයි.
 
මීට මාස තුනකට පමණ පෙර ද කතරගම පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා එම තනතුරින් ඉවත් කර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වෙනත් පොලිසියක ස්ථානාධිපති ලෙස පත් කරන ලෙස උපදෙස් ලබා දුන්නත් එය ක්‍රියාත්මක නොවූ බව ද, මෙවර ඔහුට ස්ථානාධිපති ධුරයක් නොදී සාමාන්‍ය රාජකාරි සදහා යෙදවීමට තීන්දු කළ බව ද ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.