(බිඟුන් මේනක ගමගේ )

සාපරාධී කාරණාවලදී අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාවය දැක්වීමේ සංශෝධන පනතට සහ බද්ධ නිවාස අයිතිවාසිකම් විශේෂ විධිවිධාන පනතට කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා අද (15)  අත්සන් යෙදූ බව එම මාධ්‍ය අංශය පවසයි. 

සාපරාධී කාරණාවලදී අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාව දැක්වීමේ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත පසුගිය 9 වැනිදා වැඩි ඡන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වූ අතර පනතට පක්ෂව ඡන්ද 95ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබුණේ ඡන්ද 31ක් පමණි.

බද්ධ නිවාස අයිතිවාසිකම් (විශේෂ විධිවිධාන) පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් වූ විවාදයේදී විෂය භාර ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ආණ්ඩු පක්ෂ කථිකයන් ඊට සම්බන්ධ වීම වැළැක්වූයේ විපක්ෂය නියෝජනය කරමින් ඊට නම් කර සිටි කථකයන් සභාවේ නොසිටි බැවිනි.