අද රාත්‍රී 8ට පමණ ඌරගස්මංහංදිය ඉහළමාලවල රන්තොටුවිල ප්‍රදේශයේදී දෙදෙනකු කපා කටා ඝාතනය කර ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

ඔවුන් දෙදෙනා නිවසේ සිටිය දී තියුණු ආයුධ රැගෙන පැමිණි පිරිසක් මෙම ඝාතනය සිදු කළ බවට සැක කරන බව පොලිසිය පවසයි.

මරණයට පත්වූ දෙදෙනා වයස අවුරුදු 27ක් හා 37ක් වන දෙදෙනෙකි.