( රොමේෂ් මධුෂංඛ)

උතුරු පළාත් පාසල් සහ රාජ්‍ය ආයතනයන්හි ඇති වී තිබූ පුරප්පාඩු සඳහා නව රජයේ රැකියා 292 දෙනෙකු වෙනුවෙන් ලබාදීම අද (27) උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යාපනයේදී පැවත්වුණි.

යාපනය වෙමිබඩි මහා විද්‍යලයේදී උපාධිධාරීන් 292 දෙනෙකු වෙනුවෙන් නව පත්වීම් ලබා දුන් අතර එහිදී උපාධිධාරී ගුරුවරුන් 249 දෙනෙකු සදහාද , රජයේ ආයතන වෙනුවෙන් කාර්මික නිලධාරින් 33 දෙනෙකු හා අධීක්ෂණ නිලධාරින් 10 දෙනෙකුද මෙහිදී ආණ්ඩුකාරවරයා අතින් පත්වීමි ලැබීය.

එහිදී උපාධිධාරීන් වෙනුවෙන් නව පත්වීම් ලබා දීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වූ උතුරු ආණ්ඩුකාරවරයා මෙදේ සඳහන් කළේය.

‘මෙලෙස ලබාගත් පත්වීම සියලු දෙනා ජාතිය, ආගම, කුලභේද නොසලකා එක්සිත්ව හා එක්සත්ව සේවය කළයුතු බවත් , විශේෂයෙන් දරුවන්ට ශිල්ප සතර ඉගැන්වීමේදී ගුරැවරයා ළමයා තුළින් දාර්ශනිකයකු දැකිය යුතු බවද සඳහන් කළේය.

ඒ තුළින් සමජයට වැඩදායි පුද්ගලයින් බිහිවන බවත් සියඑ දෙනාගේ අධිෂ්ඨානය විය යුත්තේ උගත් බුද්ධිමතුන් බිහිකර සමාජයට රටට සේවය සැලසීමටයි‘ යනුවෙන් ය.