(කාංචන කුමාර ආරියදාස,ඉන්දික අරුණ කුමාර)
 
තෙල්ගමු ඔයේ දිය නෑමට ගොස් සෙනසුරාදා (4) අතුරුදන් වු පිරිස අතරින්  අවසන් දෙදෙනාගේ සිරුරු පැය 40 කට පමණ පසු අද (6) සොයා ගත් බව පොලිසිය පවසයි.

දියනෑම සඳහා පැමිණි 12 දෙනෙකුගෙන් යුත් පිරිසෙන් දිය පහරට අසුවී 8 දෙනෙක් මියගිය අතර සිව් දෙනෙක් දිවි ගලවා ගෙන තිබේ.