ඉන්දිකා රාමනායක

කුලියාපිටිය   පෞද්ගලික වෛද්‍ය පරීක්ෂණාගාරයක වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප නොකිරීමට මසකට රුපියල් 25,000 බැගින් රුපියල් 75,000 ක් අල්ලස් වශයෙන්  ලබාගත්     කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයකු හා පෞද්ගලික රෝහලක විකිරණ තාක්ෂණ නිලධාරියකු අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව අද අත්අඩංගුවට ගත්තේය.

පෞද්ගලික රසායනාගාර හිමිකරු මේ සම්බන්ධයෙන් කොමිසම වෙත කළ පැමිණිල්ලක් මත මෙම වැටලීම සිදුකර ඇත.

පැමිණිලිකරුගේ  රසායනාගාරයේ වාර්තා මෙම  විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේක කරන බවත් එසේ නොකර සිටීමට මසකට රුපියල් 25,000 බැගින් මාස තුනකට රුපියල් 75,000  ක අල්ලස් මුදලක් ඉල්ලා ඇති බවත් පැමිණිල්ලේ සදහන් වේ.

සැකකාර වෛද්‍යවරයා මෙම මුදල  අනෙක් සැකකරු මාර්ගයෙන් ලබා ගැනීමට උත්සහ කිරිමේ දී දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.