(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

නාවික කටයුතු සහ භාණ්ඩ මෙහෙයුම් ආයතනවල විදේශ හිමිකාරිත්වය කෙරෙහි ඇති සීමා ඉවත් කිරීමට මෙවර අයවැයෙන් ගෙන ඇති තීරණයට අද පැවැති කැබිනට් රැස්වීමේදී අමැතිවරුන් කිහිප දෙනකු විරෝධය පළ කර ඇතැයි වාර්තාවේ.
 
රාහුෆ් රකීම්, මහින්ද සමරසිංහ සහ පාඨලී චම්පික රණවක යන ඇමැතිවරුන් මෙසේ විරෝධය දක්වා ඇති බවට දැනගන්නට තිබේ.