කන්ද උඩරට පොලිස් ස්ථානයක සේවයට මෙම පොලිස් පරීක්ෂකවරයා ගියේ ස්ථාන මාරුවක් නිසාය. මේ ප‍්‍රදේශයේ හිතවතකුගේ පියා මියගිය බව දැනගත් ඔහු යහළුවන් දෙදෙනකු සමග සිවිල් ඇඳුමෙන් එහි ගියේය.
එම නිවසේ මඳක් රැඳී සිටි ඔහු පියාගේ ආදාහනය සිදුකිරීමට නියමිත ස්ථානයට ගියේ හිතවතා එහි සිටින බව දැනගත් හෙයිනි.
එතැන වැඩ කරමින් සිටි අයට සිසිල් බීම රැගෙන ආ නිසා හිතවතා පොලිස් නිලධාරීන්ට ද බීම පිරිනැමීය. එහෙත් බීම වීදුරුව කට ළඟට ගත් පොලිස් පරීක්ෂකවරයා එය පසෙක තැබුවේ මදක් විමතියෙනි.
එතැන සිටි මිතුරන් සැඟවෙද්දී වීදුරුව ඉවකළ හිතවතාට තරු පෙනිණි. සිසිල් පැන් බෝතලවල දමා තිබුණත් එහි වූයේ ප‍්‍රාදේශීය මට්ටමින් පෙරන මත් වතුරය. පොලිස් පරීක්ෂකවරයා නිවෙසින් පිටවන තුරුම හිතවතා සමග වචන දෙක තුනකට වඩා කතා කළේ නැතිලූ.