දෙනියාය ප‍්‍රදේශයේ පදිංචි මෙම ගුරු මහත්මිය තම මාසික වැටුප ගෙනඒම සඳහා දකුණු පළාතේ ප‍්‍රධාන නගරයකට යාමට සූදානම් වන විට ඇගේ සැමියා වූ ග‍්‍රාම සේවක නිලධාරි ඇයට රාජකාරි ලිපි කීපයක්ද තැපැල් කිරීමට දුන්නේය.

ලිපි මිටිය හා බැංකු පොත එකට තබාගෙන ගිය ඇය අතුරු මාර්ගයක වූ තැපැල් හලකට ගොස් ලිපි ටික පෙට්ටියට දැමුවාය. අවසානයේ තම කුඩය හා බෑගය පරීක්‍ෂාවෙන් අතට ගත් ඇයට තරු හා බෑගය පරීක්‍ෂාවෙන් අතට ගත් ඇයට තරු පෙනුනේ දිග ලිපිය සමග බැංකු පොතද ලියුම් පෙට්ටියට දැමූ බව සිහි වීමෙනි.
මෙය තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරයාට කීවිට ඔහු කීවේ පස්වරු 4.30 වන තුරු ලියුම් පෙට්ටිය විවෘත කිරීම තහනම් බවකි.

කෙසේ හෝ පස්වරු 4.30 වන තුරු රැුඳී සිටි ඇය ලියුම් පෙට්ටිය විවෘත කළ පසු බැංකු පොත ගත්තත් ඒ වන විට බැංකුව වසා තිබුණි.