අවුරුදු උත්සවයක ගම හරහා දිවීමේ තරගයේදී නිරීක්‍ෂකයන්ගේ ඇස් වසා පෙම්වතාගේ පාපැදියේ සහායෙන් ජය කණුවට ළංවෙන්න උත්සාහ කළ තරගකාරියක තරගයෙක් ඉවත්කළ සිද්ධියක් ගම්බද ප‍්‍රදේශයක පවැති අවුරුදු උත්සවයකදී අසන්නට ලැබුණි.
 විවිධ අංශවලින් සමන්විත අවුරුදු උත්සවයේ ගම හරහා දිවීමේ කාන්තා තරගයට තරගකාරියන් රැසක් එක්වී ඇත. ගමේ ලඳු  කැලෑවක් හරහා වැටී තිබුණ දුෂ්කර මාවතක් මේ සඳහා තෝරාගෙන තිබිණි.
තරගය ආරම්භ වීමට කලින් තැන තැන නිරීක්‍ෂකයන්ද යොදවා තිබුණු නමුත් අවුරුදු උත්සවය ආසන්න තැනකට පත්කළ නිරීක්‍ෂකයා මදකට එම ස්ථානයෙන් ඉවත්ව ගොස් ඇත. මේ බව දැනගත් තරගකාරියගේ සහායට ගිය පෙම්වතා තරගකාරිය පාපැදියේ නංවාගෙන එම දුර කොටස නිමාකර තිබේ. කාටත් රහසේ කළ උදවුව නිසා ජයග‍්‍රාහිකවන් දසදෙනා අතරට ඒමටද ඇයට අවස්ථාව උදාවී ඇත.
මේ අතරේ සිද්ධිය දුටු නරඹන්නකු සෙසු තරගකරුවන්ට මේ බව පැවසීම නිසා සංවිධායකින් මැදිහත්වී තරගයේ නීතිරීති උල්ලංඝනය කිරීමේ වරදට ඇය තරගයෙන් ඉවත් කැරිනි.