කුලියාපිටිය දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර)
මාදම්පේ නගරයට පැමිණ තිබූ යහමින් හැඳ පැළැඳගත් මහත්මා වෙසින් පෙනී සිටි අයෙකු පොරොත්තු පෝළිමේ නවතා තිබූ මාදම්පේ සිට වෙනත් නගරයකට ධාවනය වන බස්රථයක කුලී ගමනක් යාමට මිල ගණන් විමසා තිබිණ.


අද‌ාළ දුර සඳහා මිල රුපියල් පහළොස් දහසක් අවශ්‍ය බව රියැදුරා පැවැසීමෙන් අනතුරුව රුපියල් දහඅටදහසක චෙක්පතක් ලබා දී රියැදුරුගේ මිල අයකරගෙන ඉතිරි මුදල තමන්ට ලබාදෙන ලෙසට අමුතු ආකාරයේ යෝජනාවක් මහත්තයාගෙන් රියැදුරාට ඉදිරිපත් විය.


 විශ්වාසය ඇතිකරගත් රියැදුරා එකී මහතාගේ ඇවිටිල්ල මත ගමන රුපියල් ද‌ාහතරදහසකට එකඟවීමෙන් පසුව චෙක්පතේ සටහන් කළ යුතු ආකාරය රියැදුරා ලවාම කොළයක සටහන් කරවාගෙන රුපියල් හාරදහසේ කොමිස් මුදල රියැදුරුගේ අතින් ලබාගෙන මාර්ගයේ එක් පසක් පෙන්වා චෙක්පත ලියාගෙන පැමිණෙන තෙක් පිරිස බසයට නංවාගන්නා ලෙස ද පැවැසීය.


රියැදුරා කඩිමුඩියේ බසය පණගන්වා මහත්තයා වෙසින් පෙනී සිටි අය පෙන්වූ ස්ථානයට බසය රැගෙන ගොස් දිගු වේලාවක් බලා සිටිය ද කිසිවකු බසයට ගොඩවන පාටක් නොපෙණිනි. 


ගමන් වාරය තම බස් රථයට පැමිණි බව පසු බස් රථයෙන් දැනුම්දීමෙන් පසු රියැදුරා සිදු වූ දෙය එම පිරිසට දැන්වීමෙන් පසු කාරණාව වැටහී තිබිණ.


 මහත්තයා වෙසින් පැමිණි අය ඒ වනවිටත් රුපියල් හාරදහස රැගෙන ගොස් තිබිණ.


 දෙලෝ රත්වුණ බස් රථ රියැදුරා ගමන් වාර ද අහිමි කරගනිමින් නිවස බලා පිටත් වී තිබිණ.