(කරන්දෙණිය එම්. සුසිල් ප්‍රියන්ත)
සිරිතට විරිතට අනුව ලොකු බාස්ට අලු‍ත් අවුරුදු දා ගරු බුහුමන් දැක්වීමට ගොස් ලොකු බාස් සමගම එදින දවස පුරාම පොලිස් කූඩුවේ ලගින්නට වූ පෙදරේරු ගෝලයකු පිළිබඳව පුවතක් දකුණු පළාතෙන් වාර්තාවේ.


තමාට පෙදරේරු කර්මාන්තය දෑතට හුරු කරවන ලොකු බාස්ට ඔහු සැලකුවේ දෙවියකු ලෙසිනි. ඒ නිසාම අලු‍ත් අවුරුදු දා ඔහු ලොකු බාස්ගේ නිවෙස කරා ගියේ බුලත් හුරුල්ලක් ඇතුළුව ඔහු ආශා කරන මත් පැන් බෝතලයක් ද සමගමය. ලොකු බාස්ලාගේ නිවෙසට යන විට එහි ඔහු නොවීය. ලොකු බාස් අසල නිවෙසක බූරුවා සූදු කෙළියේ නිරත වන බව ඔහුගේ භාර්යාවගෙන් දැන ගන්නට ලැබිණ.


තමා ගෙනා ගුරු පඬුරු නිවසේ තබා ඔහු ලොකු බාස් සොයා ගියේය. එහි යන විට ඔහු හරි හරියට බූරුවා සූදු කෙළිමින් සිටියේය. ලොකු බාස්ගේ නියමය පරිදි ඔහුට බූරුවා සූදු කෙළි න තැන වාඩිවී සිටීමට සිදුවූයේය.


ඒ සමගම කවුදෝ දුන්නු ඔත්තුවකට අනුව සූදු පොළ පොලීසියෙන් වැටලු‍වේය. ලොකු බාස් ඇතුළුව හත් අට දෙනෙක්ම පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්වූහ. පෙදරේරු ගෝලයා ද ඒ අතර විය.


තමා සූදු නොකෙළිය බවත් ලොකු බාස් හමුවීමට පැමිණි බවත් පොලීසියට ඔහු ගතු කීව ද වැඩක් නොවීය. බූරුවා ගැසුවත් එකයි ඒ දිහා බලන් සිටියත් එකයි යන කියමන පසක් කරමින් ඔහුට අවුරුදු දා පොලීසියට යාමට සිදුවිය. 


අවසානයේ දී නියම කරන ලද දිනයේ අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දැන්වීමත් සමගම ලොකු බාස්ලාට ගෝලයන්ට පොලිස් ඇප ලැබිණ. ඒ පැය ගාණක් පොලීසියේ අවුරුදු දා සිටීමෙන් අනතුරුවය.