(ඩයනා උදයංගනී)

කොවිඩ් වසංගතයෙන් ආරක්ෂාවීම සඳහා ජනතාව නව ජීවන රටාවකට හුරු විය යුතු බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව හුරු විය යුතු නව ජීවන රටාවන් පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමට ද එම කාර්යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව කාර්යාලයක සිටින ඔබ ආරක්ෂා වීම සඳහා ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය මෙසේය.

* කොවිඩ් පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා සැලැස්මක් සකස් කරන්න.

* රැකියා ස්ථානයට ඇතුළුවීමට පෙර දෑත්වල සබන් ගා අවම වශයෙන් තත්පර 20ක්වත් සෝදන්න.

* රැකියා ස්ථානයේ රැඳී සිටියදීත් හැකි සෑම විටම සබන් යොදා දෑත් සෝදන්න.

* නිවැරදිව මුහුණු ආවරණය පළඳින්න.

* සැමවිටම එකිනෙකා අතර දුර අවම වශයෙන් මීටරයක්වත් පවත්වා ගන්න.

* කැස්ස හෝ කිවිසුම් අවස්ථාවල නහය සහ මුඛය වැලමිටේ ඇතුළු පැත්තෙන් හෝ ටිෂූ කඩදාසියකින් ආවරණය කරගන්න.

* සේවා ස්ථානයේ නිතර ස්පර්ශ වන පෘෂ්ඨ විෂබීජනාශක යොදා නිතර පිරිසිඳු කරන්න.

* දොරවල් අතෙහි ස්පර්ශ නොවන අයුරින් (උදා - ශරීරය භාවිතා කර) විවෘත කිරීමට උත්සාහ කරන්න.

* හැකි සෑම අවස්ථාවකම නිවසේ සිට වැඩකිරීම දිරිගන්වන්න.

* සේවා මුරයක් සඳහා සහභාගී වන සේවක පිරිස් සීමා කරන්න.

* රැස්වීම් පැවැත්වීම තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතයෙන් සිදුකරන්න.

* දිවා ආහාර සහ තේ විවේක කණ්ඩායම් වශයෙන් ලබාදෙන්න.

* රැකියා ස්ථා‍නයේදී ඔබේම කොප්පයක් හෝ පිඟානක් භාවිතා කරන්න.

* භාවිතා කරන මුහුණ ආවරණ පියන සහිත කසල බඳුනකට ආරක්ෂිතව බැහැර කරන්න.

* ආචාර කිරීමේදී අතට අතදීමෙන් හා වැළඳ ගැනීමෙන් වළකින්න.

* අත් ආධාරක, දොර ආදී නිතර ස්පර්ශ වන මතුපිට පෘෂ්ඨ ස්පර්ශ කිරීමෙන් හැකිතාක් වළකින්න.

* සුළු හෝ සෙම්ප්‍රතිශ්‍යා තත්ත්වයක් පවතී නම් කාර්යාලයට යාමෙන් වළකින්න.

* මුඛය, නාසය සහ ඇස් ස්පර්ශ කිරීමෙන් වළකින්න.

* රැකියා ස්ථානයෙන් පිටවීමට පෙර ද දෑත් සබන් යොදා තත්පර 20ක්වත් සෝදන්න.

* ‍වැඩ අවසන් වූ වහා හැකි ඉක්මනින් නිවසට යන්න.