(ලලිත් නවරත්න)

 

ආරච්චිකට්ටුව පොලිස්ථානයේ එක් පොලිස් නිළධාරිනියක් ඇතුලු පොලිස් නිළධාරීන් පස්දෙනෙකුට  19 කොවිඩ්  වයිරසය අසාදනය වී ඇතිබව සිදුකළ පීසී ආර් පරීක්ෂණ වලදී අනාවරණය වූබව ආරච්චිකට්ටුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී  කාර්යාලය පවසයි.

මෙසේ කොවිඩ් වයිරසය අසාදනයවී ඇත්තේ ආරච්චිකට්ටුව පොලිස්ථානයට අනුයුක්තව සේවයකරනු ලබන විවිධ පැමිණිලි අංශයේ පොලිස් නිළධාරිනියක ඇතුලු පොලිස් නිළධාරීන් පස්දෙනෙකි.

 මෙම පිරිස කොවිඩ් 19 වෛරසය සඳහා පළමු එන්නත් මාත්‍රාවද ලබාගත් අයබව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලය පවසයි.

පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පොලිස්ථානයට පැමිණෙන පුද්ගලයෙකුගෙන් පොලිස් නිළධාරීන්ට වෛරසය අසාධනය වී ඇති බවට සෞඛ්‍ය බළධාරීන් සැකකරයි. මේ අනුව එම පොලිස්ථානයේ තවත් ආශ්‍රිත පොලිස් නිළධාරීන් 06ක් ස්වයං නිරෝධායනයට ලක්කර ඇති අතර එම පොලිස්ථානය විෂබීජහරණය කිරීමට සෞඛ්‍ය බළධාරීන් කටයුතු කරඇත.

ඉදිරියේදී පොලිස්ථානයට අනුයුක්තව සේවය කරනුලබන සියලු නිළධාරීන් සහ එම පවුල්වල පිරිස සඳහා පී. සී. ආර් පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට නියමිතව ඇති අතර අසාධිත නිළධාරීන්ගේ පවුල්වල ආශ්‍රිතයින් ස්වයං නිරෝධායනයට ලක්කර ඇත පොලිස්ථානයේ තදබදය අඩුකර ගැනීම සඳහා දූෂණ මර්ධන අංශය ආරච්චිකට්ටුව මහජන පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල වෙතට ගෙනයාමට කටයුතු කළබව ආරච්චිකට්ටුව කොට්ඨාස භාර සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී වෛද්‍ය අයි. එම්. සී. ජයසිංහ මහත්මිය පවසයි.