පුෂ්පකුමාර මල්ලවආරච්චි
 
මරඳගහමුල සහල් වෙළෙඳපොලේ සහල් මිල දිනෙන් දින පහළ බසිමින් පවතින අතර සහල් අලෙවියේ ද යම් පසු බැස්මක් ඇතැයි සහල් මිල දත්ත සටහන්කරු ටී විජයරත්න මහතා අද (30) පැවසීය.


අද (30) උදේ මරඳගහමුල පැවති සහල් තොග මිල ගණන් මෙසේය.


සම්බා කිලෝව රුපියල් 98.00 - 100.00 , නාඩු සහල් කිලෝව රුපියල් 70.00 - 72.00, සුදු කැකුළු සහල් කිලෝව රුපියල් 70.00- 72.00, රතු කැකුළු සහල් කිලෝව රුපියල් 65.00- 68.00 කි. 


වෙළඳපොළේ සහල් හිඟයක් නැති අතර අම්පාර මෙන්ම කුරුණෑගල නාරම්මල හා දඹදෙනිය පෙදෙස් වලින්ද මේ දිනවල වී තොග ලැබෙමින් පවතින බවද විජයරත්න මහතා සඳහන් කළේය.