ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය හා සංචාරක ප‍්‍රවර්ධන පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් වන ‘‘කටාන නගර සංවර්ධන ආයතනය’’ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට මහා පරිමාණ සංචාරක කලාපයක් ඇති කිරීම සඳහා වන ගිවිසුමකට පසුගියදා අත්සන් තැබීය සංචාරක කලාපය කටානේ අක්කර 200 ක භූමියක ඉදිකිරීමට නියමිත අතර මේ සඳහා යෙදවීමට අපේක්‍ෂිත මුදල ඩොලර් කෝටි 3 ක් පමණ වේ. ව්‍යාපෘතියට විදෙස් ආයෝජකයන්ගේ ඍජු දායකත්වය ලබා ගැනීමට නියමිතය. කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ ආසන්නයේම ඉදිකෙරෙන මේ සංචාරක කලාපයේ හෝටල හා වෙළඳ සංකීර්ණ, විනෝදාස්වාදය සඳහා වන පහසුකම් හා උද්‍යාන ඇති කිරීමට යෝජිතය. ව්‍යාපෘතියෙන් රැකියා අවස්ථා 10,000 ක් පමණ උත්පාදනය කර ගත හැකි වනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය අපේක්‍ෂා කරයි.