තිරසාර හා පරිසර හිතකාමී බලශක්ති නිෂ්පාදන ක්‍රමවේද දිරිගැන්වීම සඳහා ජාතික මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වන වැඩපිළිවෙළට අත්වැලක් වීමේ අරමුණින් විශේෂ රක්ෂණාවරණයක් හඳුන්වා දීමට, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ජීවිත නොවන රක්ෂණ සමාගමක් වන පීපල්ස් ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම පියවර ගෙන තිබේ.

මෙම නව රක්ෂණාවරණය මගින් රට පුරා නිවාස, කාර්යාල හා සූර්ය බලශක්ති උද්‍යාන වල සවිකර ඇති සූර්ය පැනල සඳහා මූල්‍යමය රැකවරණයක් හිමි වේ.

මූලික රක්ෂණාවරණය යටතේ ගිනි, අකුණු, කුණාටු, සුළිසුළං, ගංවතුර, භූමිකම්පා සහ හදිසි අනතුරු මෙන්ම විදුලිය හේතුවෙන් ඇතිවන ගිනි ගැනීම ආදී අවස්ථාවලට මෙමගින් ආවරණය ලබාගත හැකිය.

අමතර ගාස්තුවකින් තොරව තවත් අතිරේක ආවරණ හඳුන්වා දීමටද පීපල්ස් ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම සැලසුම් කර ඇති අතර එය ගනුදෙනුකරුවන්ට බෙහෙවින් වාසිදායක වනු ඇත. මේ අතිරේක ආවරණ අතරට, ආවරණය වන හේතුවක් නිසා පැනල වලට හානි වූ අවස්ථාවකදී සුන්බුන් ඉවත් කිරීමේ කුලිය, ගොඩනැගිල්ල හෝ සවිකර ඇති ව්‍යුහයකට හානි සිදුවීම හේතුවෙන් පැනල ඉවත් කිරීම හෝ වෙනත් ස්ථානයක සවිකිරීම සඳහා වැයවන වියදම්, සහ හානි වූ පැනල අදාළ නියෝජිත සමාගමේ නඩත්තු ස්ථානය වෙත ප්‍රවාහනය කිරීමේ ගාස්තු යනාදිය ආවරණය වේ.

පීපල්ස් ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම, මෙම රක්ෂණය යටතේ, වෙනත් පුද්ගලයන්ගේ කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා නිසා සූර්ය පැනල වලට සිදුවන හානි ආවරණය කිරීමටද කටයුතු යොදා ඇත. තවද, ඉහත සඳහන් උපද්‍රව හේතුවෙන් ගනුදෙනුකරුවකුගේ ආදායම අහිමි වූ අවස්ථාවකදී, එම ආදායම් අහිමිවීමද මෙම විශේෂ රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ආවරණය වේ.

මීට අමතරව බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වී පැනල සොරකම් කිරීම, කැරලි කෝලහල, ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සහ, මතුපිටින් පෙනෙන පිලිස්සුම් සලකුණු නොමැතිව සිදුවන විදුලි හානි සඳහා ආවරණය ලබාගැනීමට කැමති ගනුදෙනුකරුවන්ට, මූලික වාරිකයට අමතරව නාමික මුදලක් ගෙවීමෙන් එම ආවරණය ලබාගත හැකියැයි එම සමාගම සඳහන් කරයි.