‘ටාටා‘ සමාගමේ හිටපු සභාපති සයිරස් මිස්ට්‍රි එම සමාගමේ සියලුම තනතුරු වලින් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇති බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ඔහු මේ තීරණය ගෙන ඇත්තේ එම ආයතනයේ මහ සභා රැස්වීම් කිහිපයකදීම ඔහුව ඉවත් කරන ලෙස කැරුණු යෝජනා කිහිපයකට පසුව බවද වාර්තා වෙයි.

ඔක්තෝබර් මාසයේදී ඔහු එම ආයතනයේ මව් සමාගමේ සභාපති ධුරයෙන් ඉවත් කැරිණි.

ඔහු 2012 සිට සමාගම් කිහිපයක තනතුරු රැසක් දැරීය.ඔක්තොබර් මස සභාපති ධුරයෙන් ඉවත් කළද සමාගමේ අනෙකුත් තනතුරු සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ප්‍රකාශයට පත් වූයේ නැත.නමුත් සමාගමේ ප්‍රධාන තනතුරු වල සිටි බොහෝ දෙනෙක් ඔහුට සමාගමේ අනෙකුත් තනතුරු වලින් ඉවත් වන ලෙස බලපෑම් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි.

ඔහු 2006 සිට ටාටා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක ධුර දැරූ බවත් සමාගමේ තීරණ රැසකට සෘජුව දායක වී ඇති බවත් මෑතක සිට  "පදනම් විරහිත,අනුමත කළ නොහැකි හා ද්වේෂ සහගත චෝදනා".කළ බවත් එම ආයතනය පවසයි.

ටාටා සමාගම් සමුහය ඉන්දියාවේ පැරණිම සමාගමක් වන අතර ‘ටාටා මෝටර්ස් සමාගම‘ එහි ප්‍රධාන තැනක් ගනියි.