ගිනිකෙළි කර්මාන්තය සඳහා යොදා ගන්නා අමුද්‍රව්‍ය මිල මැතකදි පැනවු වැට් බද්ද සමග ඉහළ යාම හා ජීවන වියදම ඉහළ යාම නිසා ගිනිකෙළි කර්මාන්තයටද විශාල ගැටලුවක් වී ඇති බවත්  ගිනිකෙළි ආශ්‍රිත නිපැයුම් වල මිල වැඩි කිරිමට සිදුවි ඇති බවත් එම කර්මාන්තකරුවෝ කියති.

මේ සම්බන්ධව අදහස් දැක්වු මහනුවර ශ්‍රී ලංකා ගිනිකෙළි නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමයේ සභාපති සේන දයානන්ද මහතා පැවැසුයේ මැතකදි පැනවු වැට් බදු හා ඩොලරයේ අගයට සාපේක්ෂිව  රුපියලේ අගය අවම වීම  සමග ගිනිකෙළි කර්මාන්තය සඳහා යොදා ගන්නා අමුද්‍රව්‍ය මිල සියයට 20 කින් පමණ වැඩි වීමත් සේවකයින්ගේ වැටුප් ප්‍රමාණය රජය විසින් 2500 කින් පමණ ඉහළ දැමිම නිසා  ගිනිකෙළි  නිෂ්පාදනයට වැඩි පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවී ඇති බවයි.

ඉදිරියේදි ළගාවන උත්සව සමයට අවශ්‍ය විසිතුරු ගිනිකෙළි නිෂ්පාදනය අමුද්‍රව්‍ය හිගකම නිසා සියයට 40 කින් පමණ අඩු වි ඇති බවද දයානන්ද මහතා පැවැසිය.

4-(1) 96 19