නිමල කොඩිතුවක්කු)

රට පුරා කෘෂි අපනයන ගම්මාන 5000ක් පිහිටුවීමට කටයුතු කරන බව සමාජ සුබසාධන හා ප‍්‍රථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා පැවසීය.

මේ වසර තුළදී ප‍්‍රදේශීය සභා 200ක ගම්මාන 05 බැගින් එම කෘෂි අපනයන ගම්මාන පිහිටුවීමේ කටයුතු ආරම්භ කරන බවද අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

මෙම කෘෂි අපනයන ගම්මාන සදහා අවශ්‍ය පැළ, තාක්ෂණය ඇතුළු අනිකුත් පහසුකම් සමාජ සුබසාධන හා ප‍්‍රථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය මගින් ලබාදිමට කටයුතු කරන බවද ඒ මහතා පැවසීය.

ලබන වසර තුළදී එම වැඩකටයුතු අවසන් කිරිමට නියමිත බවත් කෘෂි අපනයනය කඩිනමින් දෙගුණ කිරීම මෙහි අරමුණ බවත් අමාත්‍යවරයා කීවේය.

මෙයට සමගාමීව  ඇල්පිටිය, අම්පාර සහ මාතලේ ප‍්‍රදේශවල  වල කෘෂි අධිකලාප 03ක් පිහිටුවිමට පියවර ගන්නා බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.