හැටහය වැනි ඉන්දීය නිදහස් සැමරුම් උත්සවය නවදිල්ලි නුවර පිහිටි ඓතිහාසික රතු බලකොටුවේදී උත්කර්ෂවත් අන්දමින් ඊයේ(15) පැවැත්විණි. එම අවස්ථාවට සහභාගී වූ ඉන්දීය අග‍්‍රාමාත්‍ය මන්මොහන් සිං මහතා හමුදා ගෞරවාචාර පෙළපාළිය නිරීක්ෂණය කළ අවස්ථාව.