ජපානයේ තෝකියෝ නුවරදී පැවැත්වීමට නියමිත 2020 ඔලිම්පික් උලෙළ සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 12.6ක(යෙන් ට්‍රිලියන 1.35) පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන බවට ගණන් බලා ඇතැයි  සංවිධායකවරු පැවසූහ.
 
ඔලිම්පික් උලෙළෙහි අයවැය වාර්තාව නිකුත් කරමින්, ඔවුහු මේ බව සඳහන් කළහ.
 
මැරතන් සහ ඇවිදීමේ තරගය සඳහා වන යෙන් බිලියන තුනක වියදම තවම මීට එක් කර නොමැත.
 
ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව සමඟ මෙම අමතර වියදම දැරීමෙහි වගකීම සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවකට ද පැමිණ නොමැත.
 
කේවල ප්‍රතිපාදන සහ ටිකට්පත් මගින් යෙන් බිලියන 30ක ආදායමක් ලැබී ඇති බවද ඔලිම්පික් අයවැය වාර්තාවෙහි දැක්වේ.
 
(ඒ.එෆ්.පී ඇසුරිනි)
16844