ස්වාසිලන්තයේ රජතුමා ඔහුගේ 14 වැනි බිසව ලෙස තමන් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන නිසා බ්‍රිතාන්‍යයට පැන ආ හෙයින් තහන්ට දේශපාලන රැකවරණ ලබා දෙන ලෙස ස්වාසිලන්තයේ 22 හැවිරිදි තරුණියක් බ්‍රිතාන්‍ය රජයෙන් ඉල්ලයි.

ස්වාසිලන්ත රජු සෑම වසරකම කන්‍යාවියක් තම බිසව ලෙස ඔහුගේ අන්තපුරයට ගන්නා බවත්, දැනට බිසවුන් 13 දෙනකු සිටින බවත් ඇය කියන්නීය.

ස්වාසිලන්ත රජු තමාගේ රජ මාලිගයේ බිසවක් වීමට තමන්ට යෝජනා කළ අතර රඩුන ඇති බිය නිසා තමන් කිසිවක් නොපවසා සිටි බවත්, තම ජීවිතය ඔහු සමග ගත කිරීමට තමන්ට අවශ්‍ය නැති බවත් ඇය වැඩිදුරටත් පවසා තිබේ.

රජ මාලිගයේ දැනට සිටින බිසවුන් සියල්ලම ආරක්ෂක භටයින්ගේ නිරීක්ෂණය යටතේ රඳවා සිටින බවත් ඔවුන්ට නිදහසේ ගමන් බිමන් කළ නොහැකි බවත් පවසන ඇය තමන් යළි ස්වාලන්තයට පිටුවහල් කලහොත් රජු විසින් තමන් මරා දමනු ඇති බවත් ඇය බ්‍රිතාන්‍ය රජයට පවසා තිබේ.