අද ධුරයෙන් සමු ගැනීමට නියමිත ඉන්දීය ජනපතිනී ප‍්‍රතිභා පාටෙල් වෙනුවෙන් විශේෂ සමු ගැනීමේ උත්සවයක් ඉන්දීය ජනපති මැදුරේ එනම් රාශ්ඨපති භවන්හිදී පෙරේදා (22) පැවැත් වුණු අතර එහිදී ප‍්‍රතිභා පාටෙල් සමඟ ඇගේ සැමියා දේව්සිං ෂෙකාවාත් (වමේ) පැමිණ සිටි මැති ඇමැතිවරුන්ට ආචාර කළ අයුරු. ඉන්දියාවේ ජනපති ධුරයට පත් ප‍්‍රථම කාන්තාව ඇයයි. ඇය ජනපති ධුරයට පත් වූයේ 2007 වසරේ ජූලි 25 වැනිදායි.