කෙන්යාවේ නයිරෝබි නුවර මහාමාර්ගයක ‘‘සෙල්ලම්‘‘ කිරීමට තොරාගත් සිංහයන් දෙදෙනෙකු නිසා සිය රථ වාහන වලට  වී කල් මැරීමට රියදුරන්ට සිදු විය.

නයිරෝබි ජාතික වනෝද්‍යානයේ නිවැසියන් වන මේ දෙදෙනා වනයට වඩා මහා මාර්ගය ප්‍රිය කරන  සෙයක් පෙනිණි .තමන්ගේ පාඩුවේ ‘‘සෙල්ලමෙහි‘‘ යෙදුණු සිංහයින් ‘‘දෙපා‘‘ සතුන් ගණනකටවත් ගත්තේ නැත.

නයිරෝබි ජාතික වනෝද්‍යානය පිහිටියේ කෙන්යාවේ නයිරෝබි අගනුවරට කිලෝමිීටර කිහිපයක් නුදුරිනි.නගරවැස්සන්ගෙන් සත්වෝද්‍යානයේ සතුන්ගේ පැවැත්මට එල්ල වන තර්ජනය සුළුපටු නොවේ.දෙපා සතුන් තම භූමිය අත්පත් කර ගනී නම් තමන් දෙපා සතුන්ගේ භූමියට පැමිණ සෙල්ලම් දැමිමේ වැරැද්දක් නැතැයි මේ සිංහයන් දෙදෙනා සිතනවාට බැරි නැත.