සිරියාවේ බටහිර මැසේ දිස්ත්‍රික්කයේදී සිරියා අගමැති වයෙල් අල් හලාකි මරාගෙන මැරෙන කාර් බෝම්බයකින් ඝාතනය කිරීමට ගත් තැත අසාර්ථක විය.

හලාකිගේ ආරක්ෂකයන් මිය ගිය නමුත් හලාකි පණ බේරා ගත්තේය.

රජයේ පාලන ප්‍රදේශයකදී මේ බෝම්බ ප්‍රහාරය සිදු විය.

මිය ගිය ගණන කෙතෙක් දැයි රාජ්‍ය රූපවාහිනිය නොකියයි.