ස්පාඤ්ඤ අගමැති පේද්‍රෝ සැන්චිස් හදිසි මැතිවරණයක් පැවැත්විය යුතු බව නිවේදනය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.
 
ඒ අනුව අප්‍රේල් මාසයේදී මෙම මැතිවරණය පැවැත්වෙනු ඇත. 
 
රට පුරා පැතිර ඇති දේශපාලන මත භේද ගැටුම් දුරුකරමින් නව පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ කිරීමේ අරමුණින් ඔහු මෙම තීරණය ගෙන ඇත. 
 
අයවැය සැලැස්ම ප්‍රතික්ෂේප වීම සමඟ ඔහු මෙම තීරණය ගෙන ඇත. 
 
 සැන්චෙස් මහතා පසුගිය ජුනි මාසයේදී හදිසියේම බලයට පත් වූ අතර, ඔහුගේ සමාජවාදී පක්ෂය පාර්ලිමේන්තුවේ ආසනවලින් හතරෙන් එකකට වඩා අඩු මට්ටමක පැවති නිසා ආරම්භයේ සිටම ඔහුගේ පාලනය දුර්වල තත්ත්වයක පැවතුණේය. 
 
 
(63226 )