ජාතික ගීය ගැයීමෙන් පමණක් විවෘත වන අපූරු ශීතකරණයක් හදුන්වාදීමට කැනඩාවේ බීර සමාගමක් කටයුතු කර තිබේ.

මෙම ශීතකරණය පදික වේදිකා මත පිහිටුවා තිබෙන්නක් වන අතර එහි ගබඩා කර ඇති බීර බෝතලයක රස විදීමට කැමැත්තෙක් වේ නම් ශිීතකරණය අසළට ගොස් උස් හඩින් කැනඩා ජාතික ගීය ගායනා කළ යුතුය.

එක් වදනක් හෝ අතපසු වුවහොත් ඔහුට හෝ ඇයට සිදුවන්නේ හිස් අතින් හැරී යාමටය.

ජාතික ගීය නිවැරදිව ගායනා කළේ නම් ශීතකරණයේ දොර ක්ෂණිකව විවෘත වේ.

මොල්සොන් කැනේඩියන් නම් වන මේ බීර සමාගම කැනඩාවේ ජාතිකත්වය ඉස්මතු කෙරෙන සේ සැකසූ මේ ආකාරයේම ශීතකරණයක් පසුගිය සමයේ රුසියාවේ පැවැති ශීත සෘතු ඔලිම්පික් උළෙලේදී හදුන්වාදුන්නේය.

එහි විශේෂත්වය වූයේ ශීතකරණයේ දොර විවෘත වන්නේ කැනඩා ගමන් බලපත‍්‍රයක් හමුවේ පමණක් වීමයි.