(ඒ.එෆ්.පී/රොයිටර් ඇසුරිනි - 055)

වසර බිලියන තුනකට පමණ පෙරදී, අඟහරු ග්‍රහයාගේ පැරැණි යැයි සැලකෙන කොටසක ඇතිවූ ප්‍රබල සුනාමි තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ඇති වූ ආවටවල ලක්ෂණ සොයාගැනීමට විද්‍යාඥයන් සමත්ව තිබේ. ග්‍රාහකයක් වැදීම නිසා මීටර 150ක් උසට රළ නැගී ඇති බවටත් ඒ නිසා ප්‍රබල සුනාමි තත්ත්වයක් ඇති වූ බවට සාක්ෂි තිබෙන බවත් විද්‍යාඥයෝ පවසති. 
වසර බිලියන තුනකට පමණ පෙරදී අඟහරු ග්‍රහයෙද් උතුරු කොටසේ තිබූ සාගරයකට මෙම ග්‍රහකය කඩා වැටී ඇති බවට දැනට තොරතුරු ලැබූ ඇතැයි ද විද්‍යාඥයෝ ප්‍රකාශ කරති. හතළිස් අටවැනි චන්ද්‍ර සහ ග්‍රහමණ්ඩල විද්‍යා සමුළුවේදී මෙම කරුණු අනාවරණය විය. 
අඟහරු ග්‍රහයා මත සාගරයක් තිබුණි නම් එයින් යැපුණු ජීවීන් ද සිටින්නට ඇතැයි විද්‍යාඥයෝ සැක පළ කරති. 

සකසන ලද ඡායාරූපයකි


චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපයකි