ලන්ඩන් නුවර ප්‍රධාන පෙලේ ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතික සංගමයක් වන ශ්‍රී ලංකා ජනහඬ පදනම මගින් මේවසරේ ඉටු කිරීමට සුදානම් කර ඇති වැඩපිළිවෙළ සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීමක් පසුගියදා සිදු කෙරුණි.

ගිය සතියේ පැවැත්වුන ඔවුන්ගේ අටවෙනි සංවත්සර රැස්වීමේදී පසුගිය වසර ඇතුලත ජන හඬ පදනම විසින් ශ්‍රී ලංකාවේත් එංගලන්තයේත් ඉටුකලරන ලද සමාජ සුභ සාදන කටයුතු පිලිබඳ විස්තරයක් සභාපති ශ්‍රී ලාල් ඩයස් විසින් ඉදිරිපත් කෙරුණි.

මෙවර රැස්වීම සඳහා ආරාධිත අමුත්තන් ලෙස හවුන්ස්ලෝ පළාත නියෝජනය කරන නාගරික මන්ත්‍රීන් වන ජග්ධීෂ් ශර්මා,ඩිලෝන් ගෝපාල් සහ ධර්ෂන් ග්රෙවාල් සමඟ නගරාධිපතිනි ප්රිතම් ග්රෙවාල් ද සහභාගී වුහ.

අප්‍රේල් මාසයේදී පැවැත්වෙන සිංහල අවුරුදු උත්සවයේ වැඩකටයුතු සාර්ථක කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය විධි විධාන මෙහිදී සාකච්චාවට භාජනය විය, ලන්ඩන් නුවර ශ්‍රී ලාංකික දරුදැරියන්ගේ හපන්කම් විදහා දක්වන සිංහල අවුරුදු උළෙල ගිය වසරේදී ද ඉතා සාර්ථකව පවත්වන ලද අතර ඊට සහභාගීවූ දරු දැරියෝ  තෑගීබෝගද ලදහ.